Ajankohtaista

13.07.2020

Polarputki on nostanut valmiuttaan koronavirusepidemian takia

Hyvät Yhteistyökumppanimme,

Elämme nyt koronavirusepidemian takia poikkeustilanteessa, jossa meidän tulee huolehtia niin työntekijöistämme ja asiakkaistamme kuin perheistämme ja yhteisöstämmekin. Samalla meidän täytyy rakentaa tulevaisuutta sekä pitää liiketoimintamme käynnissä taistellaksemme kriisin aiheuttamia taloudellisia vaikutuksia vastaan.

Me Polarputkella olemme myös tässä poikkeustilanteessa vahvasti sitoutuneita tukemaan asiakkaitamme ja heidän liiketoimintaansa. Olemme myös nostaneet valmiuttamme ja uudelleenorganisoineet toimintaamme, jotta kaikki toimitukset voidaan hoitaa kuten aina ennenkin. Myös Polarputken vahva taloudellinen asema on tässä tilanteessa tärkeä toimintaa turvaava tekijä.

Työn organisointi virusepidemian aikana

Tilanne on rauhallinen ja Polarputken henkilöstö on töissä. Teräspalvelukeskuksemme toimii täydellä kapasiteetilla ja materiaalitoimitukset asiakkaillemme jatkuvat normaalisti. Ammattitaitoinen ja moniosaava henkilökuntamme pystyy siirtymään tilanteen mukaan joustavasti tehtävästä toiseen ja siten minimoimaan mahdollisten tulevien poissaolojen haitat myös vallitsevassa poikkeuksellisessa tilanteessa.

Polarputki seuraa tiiviisti koronavirustilanteen kehittymistä ja noudattaa viranomaisten ohjeita ja suosituksia. Logistiikkakeskus on päivittänyt toimintaohjeita ja käytäntöjä työntekijöidemme suojelemiseksi virustartunnalta. Työvuorojärjestelyjä on muutettu, suojavarusteiden kuten käsineiden ja hengityssuojainten käyttö on määrätty tietyiltä osin pakolliseksi, ja päivittäisen siivouksen sekä desifioinnin tasoa on nostettu merkittävästi. Emme myöskään ota tällä hetkellä vastaan vierailijoita.

Viranomaisten antamien suositusten mukaisesti etätyötä tehdään siinä määrin kuin mahdollista. Asiakaspalvelukeskuksemme toimii normaalisti, eikä mikään ole asiakkaidemme kannalta muuttunut lukuun ottamatta sitä, että osa työntekijöistämme on etätöissä. Pyydämmekin ymmärrystä, jos yhteydenpidon taustalla kuuluu kodin ääniä. Myös kaikkien toimipisteidemme niin sisäiset kuin muiden sidosryhmien kanssa järjestettävät kokoukset ja koulutukset pidetään mahdollisuuksien mukaan Teams- tai puhelinpalavereina tai siirretään myöhempään ajankohtaan.

Koronavirustilanteella ei ole nyt viestin julkaisuhetkellä vaikutusta kotimaan toimitusten kulkuun, sillä rahtiliikenne Suomessa kulkee normaalisti. Sen sijaan osassa Polarputkelle ulkomailta tulevissa toimituksissa on odotettavissa lähiviikkoina viiveitä, sillä vaikka rajojen sulkeminen ei koske tavaraliikennettä, useissa Euroopan maissa on käytössä poikkeusreittejä ja rajoituksia.

Hankintamme ponnistelee jatkuvasti toimitushäiriöiden minimoimiseksi ja tavaran riittävyyden varmistamiseksi. Polarputkella on jo varauduttu toimitusviiveisiin ja nykyiset puskurivarastomme kattavat mahdolliset viivästykset lähitulevaisuudessa. Lisäksi varmistamme saatavuutta hankkimalla materiaaleja useilta eri valmistajilta.

Maantieteellinen hankinta-alueemme on Eurooppa. Aasiasta tuleviin toimituksiin liittyvät häiriöt eivät vaikuta materiaalien saatavuuteen Polarputkella, mutta poikkeustila Etelä-Euroopassa voi pitkittyessään vaikuttaa saatavuuteen tai toimitusaikoihin. Tiedotamme mahdollisista muutoksista välittömästi. Toivomme myös, että asiakkaamme ovat meihin yhteydessä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jos aiemmat hankintaennusteet muuttuvat.

Lämmin kiitos

Haastavina aikoina ja epävarmuuden keskellä on hienoa voida luottaa Polarputken sitoutuneeseen joukkueeseen, vahvaan yrityskulttuuriin ja yrityksen vakauteen. Haluankin kiittää sydämestäni kaikkia polarputkilaisia sekä yhteistyökumppaneitamme joustavuudesta, sitoutuneisuudesta ja taistelunhalusta tämän yllättävän haasteen edessä!

Polarputki on päivittänyt toimintaohjeita ja käytäntöjä koronavirusepidemian takia. Mm. päivittäisen siivouksen ja desifioinnin tasoa on nostettu merkittävästi ja suojavarusteiden käyttö on määrätty tietyiltä osin pakolliseksi.
09 755 900